Chân Kết nối FPC Màn hình LCD trên bo mạch chủ cho iPhone 12 Pro Max

Đã bán 0 222
(đánh giá) 0 đã bán

115.000 VND

-Thay thế
Màn hình LCD Kết nối FPC trên bo mạch chủ cho iPhone 12 Pro Max bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 06/05/2024

115000

Chân Kết nối FPC Màn hình LCD trên bo mạch chủ cho iPhone 12 Pro Max

Màn hình LCD Kết nối FPC trên bo mạch chủ cho iPhone 12 Pro Max

Trong kho