Màn hình Huawei Band B6 nguyên bản và Bộ số hóa hoàn toàn lắp ráp

Đã bán 0 106
(đánh giá) 0 đã bán

872.000 VND

-Thay thế Màn hình LCD gốc và Bộ số hóa hoàn toàn lắp ráp cho Huawei Band B6 bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 24/12/2022