Màn cảm ứng Huawei P8

Đã bán 1 80
(đánh giá) 1 đã bán

186.000 VND

-Thay thế cảm ứng hỏng Huawei P8

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023