Màn cảm ứng Huawei Mate 7

Đã bán 1 74
(đánh giá) 1 đã bán

186.000 VND

-Thay thế cảm ứng hỏng Huawei Mate 7

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/02/2023