Lenovo YOGA Paper 2023 WIFI, 10.3 inch, 4GB+64GB Android 12 RockChip RK3566 Quad Core, với EMR Pencil

Đã bán 5 366
(đánh giá) 5 đã bán

12.755.000 VND

Lenovo YOGA Paper 2023 WIFI, 10.3 inch, 4GB+64GB
Android 12 RockChip RK3566 Quad Core, với EMR Pencil

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

12755000

Lenovo YOGA Paper 2023 WIFI, 10.3 inch, 4GB+64GB Android 12 RockChip RK3566 Quad Core, với EMR Pencil

Lenovo YOGA Paper 2023

Trong kho