Khung màn hình LG K52 / K62 LMK520 LM-K520 LMK520E LM-K520E LMK520Y LM-K520Y LMK520H LM-K520H LMK525H

Đã bán 0 78
5.00 (1 đánh giá) 0 đã bán

108.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho LG K52 / K62 LMK520 LM-K520 LMK520E LM-K520E LMK520Y LM-K520Y LMK520H LM-K520H LMK525H bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 13/06/2023

108000

Khung màn hình LG K52 / K62 LMK520 LM-K520 LMK520E LM-K520E LMK520Y LM-K520Y LMK520H LM-K520H LMK525H

Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho LG K52 / K62 LMK520 LM-K520 LMK520E LM-K520E LMK520Y LM-K520Y LMK520H LM-K520H LMK525H

Trong kho