Khung giữa cho OnePlus 9 LE2113 LE2111 LE2110

Đã bán 0 68

482.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung giữa cho OnePlus 9 LE2113 LE2111 LE2110 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/12/2021