iPhone 13 Pro Max 256GB Đã mở khoá Màu Đã Qua Sử Dụng Hạng A 98-99%

Đã bán 0 159
(đánh giá) 0 đã bán

26.258.000 VND

iPhone 13 Pro Max 256GB Đã mở khoá Qua Sử Dụng Hạng A 98-99%, vui lòng LIÊN HỆ HOẶC GHI CHÚ MÀU SẮC BẠN MONG MUỐN !

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/08/2024

26258000

iPhone 13 Pro Max 256GB Đã mở khoá Màu Đã Qua Sử Dụng Hạng A 98-99%

iPhone 13 Pro Max

Trong kho