iPhone 12 Pro Max 512GB Đã mở khoá Màu Đã Qua Sử Dụng Hạng A 98-99%

Đã bán 22 93
(đánh giá) 22 đã bán

20.958.000 VND

Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Đã mở khoá Qua Sử Dụng Hạng A 98-99%, vui lòng LIÊN HỆ HOẶC GHI CHÚ MÀU SẮC BẠN MONG MUỐN !

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 13/10/2023
Danh mục: Từ khóa:

20958000

iPhone 12 Pro Max 512GB Đã mở khoá Màu Đã Qua Sử Dụng Hạng A 98-99%

iPhone 12 Pro Max

Trong kho