Đồng hồ Lenovo S2 Pro 1.69 inch thông minh toàn màn hình IPS, Chống nước IP67, Hỗ trợ theo dõi sức khỏe một phím / 23 chế độ thể thao / Phát hiện nhịp tim / Theo dõi giấc ngủ

Đã bán 1 1345
(đánh giá) 1 đã bán

992.000 VND

Đồng hồ thông minh toàn màn hình IPS Lenovo S2 Pro 1.69 inch, Chống nước IP67, Hỗ trợ theo dõi sức khỏe một phím / 23 chế độ thể thao / Phát hiện nhịp tim / Theo dõi giấc ngủ

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

992000

Đồng hồ Lenovo S2 Pro 1.69 inch thông minh toàn màn hình IPS, Chống nước IP67, Hỗ trợ theo dõi sức khỏe một phím / 23 chế độ thể thao / Phát hiện nhịp tim / Theo dõi giấc ngủ

Đồng hồ thông minh toàn màn hình IPS Lenovo S2 Pro 1.69 inch, Chống nước IP67, Hỗ trợ theo dõi sức khỏe một phím / 23 chế độ thể thao / Phát hiện nhịp tim / Theo dõi giấc ngủ

Trong kho