Dây nguồn 8 chân ATX 24P đến 8P cho DELL Optiplex 3020 7020 9020 (30cm)

Đã bán 9 77
(đánh giá) 9 đã bán

135.000 VND

Dây nguồn 8 chân ATX 24P đến 8P cho DELL Optiplex 3020 7020 9020

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

135000

Dây nguồn 8 chân ATX 24P đến 8P cho DELL Optiplex 3020 7020 9020 (30cm)

Dây nguồn 8 chân ATX 24P đến 8P cho DELL Optiplex 3020 7020 9020

Trong kho