Cáp kết nối pin DELL Lingyue 5410 5415 5418 15Pro 5510 5515 5518 450.0MY04.0001

Đã bán 0 79
(đánh giá) 0 đã bán

195.000 VND

Thay thế Cáp kết nối pin DELL Lingyue 5410 5415 5418 15Pro 5510 5515 5518 450.0MY04.0001

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 13/10/2023

195000

Cáp kết nối pin DELL Lingyue 5410 5415 5418 15Pro 5510 5515 5518 450.0MY04.0001

Cáp kết nối pin DELL Lingyue 5410 5415 5418 15Pro 5510 5515 5518 450.0MY04.0001

Trong kho