Đầu nối cổng sạc Google Pixel 8 Pro bản gốc

Đã bán 4 110
(đánh giá) 4 đã bán

88.000 VND

Thay thế Đầu nối cổng sạc Google Pixel 8 Pro

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024
Danh mục: Từ khóa:

88000

Đầu nối cổng sạc Google Pixel 8 Pro bản gốc

Đầu nối cổng sạc Google Pixel 8 Pro

Trong kho