Cáp màn hình MSI MS16W1 MS16R4 MS16RW GF65 GF63 144HZ 40Pin K1N-3040172-J36

Đã bán 5 187
(đánh giá) 5 đã bán

625.000 VND

Thay thế Cáp màn hình MSI MS16W1 MS16R4 MS16RW GF65 GF63 144HZ 40Pin K1N-3040172-J36

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 12/03/2024

625000

Cáp màn hình MSI MS16W1 MS16R4 MS16RW GF65 GF63 144HZ 40Pin K1N-3040172-J36

Cáp màn hình MSI MS16W1 MS16R4 MS16RW GF65 GF63 144HZ 40Pin K1N-3040172-J36

Trong kho