Cáp màn hình MSI MS16R1 GF63 8RD 30Pin K1N-3040108-H39 K1N-3040108-J36 K1N-3040327-J36

Đã bán 2 238
(đánh giá) 2 đã bán

235.000 VND

Thay thế Cáp màn hình MSI MS16R1 GF63 8RD 30Pin K1N-3040108-H39 K1N-3040108-J36 K1N-3040327-J36

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/03/2024

235000

Cáp màn hình MSI MS16R1 GF63 8RD 30Pin K1N-3040108-H39 K1N-3040108-J36 K1N-3040327-J36

Cáp màn hình MSI MS16R1 GF63 8RD 30Pin K1N-3040108-H39 K1N-3040108-J36 K1N-3040327-J36

Trong kho