Bộ đổi nguồn cho Adapter Studio 80cm, AC 100-250V đến DC 18V 3A PULUZ Bộ nguồn LED dòng điện không đổi

Đã bán 6 161
(đánh giá) 6 đã bán

375.000 VND

– PULUZ Bộ nguồn LED dòng điện không đổi Bộ đổi nguồn cho adapter Studio 80cm, AC 100-250V đến DC 18V 3A

giao hàng từ 8-20 ngày dự kiến ngày nhận 20/12/2022