Bộ đổi nguồn cho Adapter Studio 60cm, AC 100-240V đến DC 12V 3A PULUZ Bộ nguồn LED dòng điện không đổi

Đã bán 0 117
(đánh giá) 0 đã bán

389.000 VND

– PULUZ Bộ nguồn LED dòng điện không đổi Bộ đổi nguồn cho adapter Studio 60cm, AC 100-240V đến DC 12V 3A

giao hàng từ 8-20 ngày dự kiến ngày nhận 07/06/2022