Bảng cổng sạc ZTE Trek 2 HD K88

Đã bán 5 78
(đánh giá) 5 đã bán

146.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc ZTE Trek 2 HD K88 bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

146000

Bảng cổng sạc ZTE Trek 2 HD K88

Bảng cổng sạc ZTE Trek 2 HD K88

Trong kho