Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 12 OEM

Đã bán 3 70
(đánh giá) 3 đã bán

95.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 12 bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

95000

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 12 OEM

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 12

Trong kho