Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 11 4G / Redmi Note 11S 4G chính hãng

Đã bán 7 74
(đánh giá) 7 đã bán

192.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 11 4G / Redmi Note 11S 4G bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 13/06/2023

192000

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 11 4G / Redmi Note 11S 4G chính hãng

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 11 4G / Redmi Note 11S 4G

Trong kho