Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi 10C gốc

Đã bán 5 84
(đánh giá) 5 đã bán

185.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi 10C

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

185000

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi 10C gốc

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi 10C

Trong kho