Bảng Cổng Sạc OPPO A74 4G / F19 / A95 4G ​​/ Realme 8 4G / Realme 8 Pro 4G Chính Hãng

Đã bán 12 94
(đánh giá) 12 đã bán

165.000 VND

Thay thế Bảng Cổng Sạc OPPO A74 4G / F19 / A95 4G ​​/ Realme 8 4G / Realme 8 Pro 4G bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

165000

Bảng Cổng Sạc OPPO A74 4G / F19 / A95 4G ​​/ Realme 8 4G / Realme 8 Pro 4G Chính Hãng

Bảng Cổng Sạc OPPO A74 4G / F19 / A95 4G ​​/ Realme 8 4G / Realme 8 Pro 4G

Trong kho