Bảng cổng sạc Huawei Nova 8 5G

Đã bán 0 95
(đánh giá) 0 đã bán

162.000 VND

-Thay thế Bảng cổng sạc cho Huawei Nova 8 5G bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 24/12/2022