Bảng cổng sạc Huawei Nova 9 SE

Đã bán 5 100
(đánh giá) 5 đã bán

187.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc Huawei Nova 9 SE

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

187000

Bảng cổng sạc Huawei Nova 9 SE

Bảng cổng sạc Huawei Nova 9 SE

Trong kho