Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI nguyên bản

Đã bán 0 266
(đánh giá) 0 đã bán

198.000 VND

-Thay thế Bảng cổng sạc ban đầu cho Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/03/2024

198000

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI nguyên bản

Bảng cổng sạc Xiaomi Redmi Note 8

Trong kho