Tai nghe hoco ES39 Original Series Bluetooth không dây Bluetooth 5.0 TWS có Hộp sạc, Hỗ trợ GPS & Siri & Màn hình nguồn tích hợp

Đã bán 0 222
(đánh giá) 0 đã bán

452.000 VND

– hoco ES39 Original Series Tai nghe Bluetooth không dây Bluetooth 5.0 TWS có Hộp sạc, Hỗ trợ GPS & Siri & Màn hình nguồn tích hợp

Hết hàng

452000

Tai nghe hoco ES39 Original Series Bluetooth không dây Bluetooth 5.0 TWS có Hộp sạc, Hỗ trợ GPS & Siri & Màn hình nguồn tích hợp

hoco ES39 Original Series Tai nghe Bluetooth không dây Bluetooth 5.0 TWS có Hộp sạc, Hỗ trợ GPS & Siri & Màn hình nguồn tích hợp

Hết hàng