Quạt Dell Inspiron 7000 Ins 14-7460 2X1VP mô-đun làm mát quạt tản nhiệt

Đã bán 39 88
(đánh giá) 39 đã bán

635.000 VND

Thay thế Quạt Dell Inspiron 7000 Ins 14-7460 2X1VP

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

635000

Quạt Dell Inspiron 7000 Ins 14-7460 2X1VP mô-đun làm mát quạt tản nhiệt

Quạt Dell Inspiron 7000 Ins 14-7460 2X1VP

Trong kho