Nắp lưng Vivo Y20 / Y20i / Y12S / Y30 / V2029 / V2027 / V2032 / V2034A / V2043 / V2026

Đã bán 0 358
(đánh giá) 0 đã bán

145.000 VND

-Thay thế Nắp lưng pin cho Vivo Y20 / Y20i / Y12S / Y30 / V2029 / V2027 / V2032 / V2034A / V2043 / V2026 bị hỏng

giao hàng từ 8-20 ngày dự kiến ngày nhận 09/05/2024

145000

Nắp lưng Vivo Y20 / Y20i / Y12S / Y30 / V2029 / V2027 / V2032 / V2034A / V2043 / V2026

Nắp lưng pin cho Vivo Y20 / Y20i / Y12S / Y30 / V2029 / V2027 / V2032 / V2034A / V2043 / V2026

Trong kho