Micro Google Pixel 6 chính hãng Flex Cable

Đã bán 4 93
(đánh giá) 4 đã bán

138.000 VND

Thay thế Micro Google Pixel 6

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

138000

Micro Google Pixel 6 chính hãng Flex Cable

Micro Google Pixel 6

Trong kho