Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad S2 2020 05CD, 13,3 inch, 8GB + 512GB Windows 10, Intel Core i7-10510U Quad Core lên đến 1.6GHz, Hỗ trợ nhận dạng vân tay, HDMI, Bluetooth, LAN, US Plug

Đã bán 0 165
(đánh giá) 0 đã bán

30.538.000 VND

-Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad S2 2020 05CD, 13,3 inch, 8GB + 512GB
Windows 10, Intel Core i7-10510U Quad Core lên đến 1.6GHz, Hỗ trợ nhận dạng vân tay, HDMI, Bluetooth, LAN, US Plug

giao hàng từ 10-25 ngày chưa bao gồm VAT dự kiến ngày nhận 30/04/2024

30538000

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad S2 2020 05CD, 13,3 inch, 8GB + 512GB Windows 10, Intel Core i7-10510U Quad Core lên đến 1.6GHz, Hỗ trợ nhận dạng vân tay, HDMI, Bluetooth, LAN, US Plug

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad S2 2020 05CD, 13,3 inch, 8GB + 512GB Windows 10, Intel Core i7-10510U Quad Core lên đến 1.6GHz, Hỗ trợ nhận dạng vân tay, HDMI, Bluetooth, LAN, US Plug

Trong kho