Máy tính xách tay CHUWI CoreBook XPro, 15,6 inch, 8GB + 512GB Windows 10 Home, Intel Core i5-8259U Quad Core 2.3GHz-3.8GHz, Hỗ trợ WiFi băng tần kép / Bluetooth / RJ-45

Đã bán 13 315
5.00 (3 đánh giá) 13 đã bán

15.508.000 VND

Máy tính xách tay CHUWI CoreBook XPro, 15,6 inch, 8GB + 512GB
Windows 10 Home, Intel Core i5-8259U Quad Core 2.3GHz-3.8GHz, Hỗ trợ WiFi băng tần kép / Bluetooth / RJ-45

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 11/10/2023

15508000

Máy tính xách tay CHUWI CoreBook XPro, 15,6 inch, 8GB + 512GB Windows 10 Home, Intel Core i5-8259U Quad Core 2.3GHz-3.8GHz, Hỗ trợ WiFi băng tần kép / Bluetooth / RJ-45

Máy tính xách tay CHUWI CoreBook XPro, 15,6 inch, 8GB + 512GB Windows 10 Home, Intel Core i5-8259U Quad Core 2.3GHz-3.8GHz, Hỗ trợ WiFi băng tần kép / Bluetooth / RJ-45

Trong kho