Mặt kính trước màn hình Xiaomi Mi 8 Explorer

Đã bán 6 72
(đánh giá) 6 đã bán

69.000 VND

-Thay thế mặt kính Xiaomi Mi 8 Explorer bị hỏng

giao hàng từ 7-17 ngày dự kiến ngày nhận 05/06/2022