Mặt kính samsung Galaxy Note 10 +

Đã bán 0 75
(đánh giá) 0 đã bán

245.000 VND

-Thay thế mặt kính hỏng Galaxy Note 10 +

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023