Mặt kính iphone 8 với Khung viền màn hình LCD phía trước & Chất kết dính quang học OCA rõ ràng

Đã bán 7 72
(đánh giá) 7 đã bán

128.000 VND

Mặt kính iphone 8 với Khung viền màn hình LCD phía trước & Chất kết dính quang học OCA rõ ràng

giao hàng từ 8-20 ngày dự kiến ngày nhận 20/07/2022