Mặt kính Galaxy Note III

Đã bán 18 75
(đánh giá) 18 đã bán

132.000 VND

-Thay thế mặt kính hỏng Galaxy Note III

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/07/2022