Mặt kính Galaxy Note 3 Neo

Đã bán 28 77
(đánh giá) 28 đã bán

128.000 VND

-Thay thế mặt kính hỏng Galaxy Note 3 Neo

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/07/2022