Mặt kính Blackview BV8800/BL8800/BL8800 Pro kính từ màn hình cũ

Đã bán 2 75
(đánh giá) 2 đã bán

155.000 VND

Thay thế Mặt kính Blackview BV8800/BL8800/BL8800 Pro, ẢNH MINH HOẠ

CÓ SẴN 1 Giao hàng từ 2-5 ngày dự kiến ngày nhận 02/12/2023

155000

Mặt kính Blackview BV8800/BL8800/BL8800 Pro kính từ màn hình cũ

Mặt kính Blackview BV8800/BL8800/BL8800 Pro

Trong kho