Màn hình OnePlus 8T (5G) KB2001 KB2000 KB2003 Vật liệu AMOLED 2 và bộ số hoá đầy đủ

Đã bán 18 1426
(đánh giá) 18 đã bán

1.935.000 VND

-Thay thế Màn hình OnePlus 8T (5G) KB2001 KB2000 KB2003 Vật liệu AMOLED gốc
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ (Chúng tôi sẽ giao hàng với phần quà miễn phí bên dưới)
Bộ dụng cụ sửa chữa 10 trong 1 (4 x Tua vít + 2 x Que xé + 1 x Chuck + 2 x Triangle on Thick Slices + Eject Pin)

giao hàng từ 10-20 ngày dự kiến ngày nhận 10/06/2024

1935000

Màn hình OnePlus 8T (5G) KB2001 KB2000 KB2003 Vật liệu AMOLED 2 và bộ số hoá đầy đủ

Màn hình OnePlus 8T

Trong kho