Màn hình MV238FHM-K10 LTM238HL06 LM238WF2-SSK1 /SSM1 SSF1 nguyên bản hoàn toàn mới

Đã bán 6 105
(đánh giá) 6 đã bán

4.436.000 VND

Thay thế Màn hình MV238FHM-K10 LTM238HL06 LM238WF2-SSK1 /SSM1 SSF1 vui lòng tháo màn hình và kiểm tra mã mặt trong

QUÀ TẶNG – Bộ dụng cụ sửa chữa 10 trong 1 (4 x Tua vít + 2 x Que xé + 1 x Chuck + 2 x Triangle on Thick Slices + Eject Pin)

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/03/2024

4436000

Màn hình MV238FHM-K10 LTM238HL06 LM238WF2-SSK1 /SSM1 SSF1 nguyên bản hoàn toàn mới

Màn hình MV238FHM-K10 LTM238HL06 LM238WF2-SSK1 /SSM1 SSF1

Trong kho