Màn hình Lenovo Qitian K11 Gen2 11.5 TB230FC TB230XC và bộ số hoá đầy đủ

Đã bán 17 78
(đánh giá) 17 đã bán

1.275.000 VND

Thay thế Màn hình Lenovo Qitian K11 Gen2 11.5 TB230FC TB230XC

QUÀ TẶNG – Bộ dụng cụ sửa chữa 10 trong 1 (4 x Tua vít + 2 x Que xé + 1 x Chuck + 2 x Triangle on Thick Slices + Eject Pin)

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 11/10/2023

1275000

Màn hình Lenovo Qitian K11 Gen2 11.5 TB230FC TB230XC và bộ số hoá đầy đủ

Màn hình Lenovo Qitian K11 Gen2 11.5 TB230FC TB230XC

Trong kho