Khung viền màn hình Google Pixel 7 Pro nguyên bản

Đã bán 17 73
(đánh giá) 17 đã bán

168.000 VND

Thay thế Khung viền màn hình Google Pixel 7 Pro bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 17/06/2023
Danh mục: Từ khóa:

168000

Khung viền màn hình Google Pixel 7 Pro nguyên bản

Khung viền màn hình Google Pixel 7 Pro

Trong kho