Khung sườn TCL 10 5G T790Y T790H

Đã bán 1 80
(đánh giá) 1 đã bán

235.000 VND

Thay thế Khung sườn TCL 10 5G T790Y T790H bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

235000

Khung sườn TCL 10 5G T790Y T790H

Khung sườn TCL 10 5G T790Y T790H

Trong kho