Điện thoại mini QIN F21 Pro, 2.8 inch, Android 11 MTK6761 Quad-core up to 2.0GHz, 21 Keys, Network: 4G

Đã bán 6 3655
(đánh giá) 6 đã bán

2.838.000 VND3.652.000 VND

QIN F21 Pro, 3GB + 32GB
2,8 inch, Android 11 MTK6761 Quad-core up to 2.0GHz, 21 Keys, Network: 4G

CHỌN MÀU :
CHỌN Dung lượng :
+ -2 xem thêm
CHỌN LẠI
giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 03/05/2024

2838000

Điện thoại mini QIN F21 Pro, 2.8 inch, Android 11 MTK6761 Quad-core up to 2.0GHz, 21 Keys, Network: 4G

Điện thoại mini QIN F21 Pro

Trong kho