Điện thoại dành cho người già Q8-1 Triple Proofing, Pin 16800mAh, 2,4 inch, 21 phím, Bluetooth, Đèn pin LED, FM, SOS, Hai SIM, Mạng: 4G

Đã bán 0 75
(đánh giá) 0 đã bán

848.000 VND

Điện thoại dành cho người già Q8-1 Triple Proofing, Pin 16800mAh, 2,4 inch, 21 phím, Bluetooth, Đèn pin LED, FM, SOS, Hai SIM, Mạng: 4G

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

848000

Điện thoại dành cho người già Q8-1 Triple Proofing, Pin 16800mAh, 2,4 inch, 21 phím, Bluetooth, Đèn pin LED, FM, SOS, Hai SIM, Mạng: 4G

Điện thoại dành cho người già Q8-1

Trong kho