Bảng chân sạc Nokia 8 / TA-1004 / TA-1012 / TA-1052 chính hãng

Đã bán 1 210
(đánh giá) 1 đã bán

172.000 VND

-Thay thế Chân sạc chính hãng cho Nokia 8 / TA-1004 / TA-1012 / TA-1052 bị hỏng

giao hàng từ 10-20ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023