Cáp màn hình HP Pavilion 0P5 15-DY 15-FQ 15S-FQ 15-EF 15-EQ 15S-EQ 40pin OP5 DD00P5LC021 DD00P5LC022 DD00P5LC001 TPN-Q230

Đã bán 2 219
(đánh giá) 2 đã bán

168.000 VND

Thay thế Cáp màn hình HP Pavilion 0P5 15-DY 15-FQ 15S-FQ 15-EF 15-EQ 15S-EQ 40pin OP5 DD00P5LC021 DD00P5LC022 DD00P5LC001 TPN-Q230

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 31/07/2024

168000

Cáp màn hình HP Pavilion 0P5 15-DY 15-FQ 15S-FQ 15-EF 15-EQ 15S-EQ 40pin OP5 DD00P5LC021 DD00P5LC022 DD00P5LC001 TPN-Q230

Cáp màn hình HP Pavilion 0P5 15-DY 15-FQ 15S-FQ 15-EF 15-EQ 15S-EQ 40pin OP5 DD00P5LC021 DD00P5LC022 DD00P5LC001 TPN-Q230

Trong kho