Cáp cổng sạc Google Pixel C ban đầu

Đã bán 2 71
(đánh giá) 2 đã bán

268.000 VND

Thay thế Cáp cổng sạc Google Pixel C bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 21/02/2023