Camera sau Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Camera chính

Đã bán 4 109
(đánh giá) 4 đã bán

318.000 VND

Thay thế Camera sau Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Camera chính

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

318000

Camera sau Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Camera chính

Camera sau Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Camera chính

Trong kho