Bộ lọc không khí cho Dyson TP04 / DP04 / HP04 , Đặc điểm kỹ thuật : 1 bộ than hoạt tính

Đã bán 0 68

688.000 VND

Phụ kiện bộ lọc máy lọc không khí cho Dyson TP04 / DP04 / HP04 , Đặc điểm kỹ thuật : 1 bộ than hoạt tính

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/12/2021