Bảng kết nối cảm ứng Microsoft Surface Go 1824 1825 94V-0E222034

Đã bán 4 110
(đánh giá) 4 đã bán

368.000 VND

Thay thế Bảng kết nối cảm ứng Microsoft Surface Go 1824 1825 94V-0E222034

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/05/2024

368000

Bảng kết nối cảm ứng Microsoft Surface Go 1824 1825 94V-0E222034

Bảng kết nối cảm ứng Microsoft Surface Go 1824 1825 94V-0E222034

Trong kho